GRÉCKOKATOLÍCKA EPARCHIA KOŠICE má novú stránku: www.grkatke.sk

NAUČ SA CIRKEVNOSLOVANSKÉ PÍSMO


Preto sú písmená slovienske svätejšie,
lebo ich vytvoril svätý muž.

(Rozumej: Konštantín – sv.Cyril)

Sv. Cyril vytvoril hlaholské písmo pre písanie staroslovienskym jazykom. Po vyhnaní Cyrilových a Metodových učeníkov z Veľkej Moravy po smrti arcibiskupa Metoda r. 885 ďalším vývojom pravdepodobne na území Bulharska vzišlo nové písmo neskôr zafixované kníhtlačou. Toto písmo sa dodnes používa v celej strednej, východnej a južnej Európe u Slovanov východného obradu (katolíkov i pravoslávnych) ako cirkevnoslovanské a ktorému sa hovorieva aj tradične – ale nie správne – že to je staroslovienske.

Význam cirkevnoslovanského písma na formovanie príslušnosti k východnému obradu sa v poslednej dobe pri zavádzaní slovenského liturgického jazyka podceňuje.

Toto krivoľaké písmo však obsahuje čosi tajomné z uvedeného citátu. Písmo i použitý jazyk nesie čaro onej svätej misie, ktorú si dnes kdekto akoby dedič prisvojuje bez toho, aby dedičstvo otcov skutočne pestoval. A to dedičstvo je viera katolícka, obrad byzantský, jazyk a písmo staroslovienske.

Že to nie je vôbec ťažké a nemožné? Skúste to tak, ako vám tu navrhujeme!

Už niekoľko rokov sme hrávali s mládežou na tábore hry, kde sa síce používajú slovenské texty na vyjadrenie obsahu, napr. čo treba urobiť, ale tieto sú zapísané vo vzácnom písme cirkevnoslovanskom.
Nastáva teda nová úloha, že treba rozlúštiť napísané texty a podľa rozlúšteného obsahu pokračovať v hre. Zistili sme, že prekladovú tabuľku deti potrebujú azda iba prvé tri dni. A písmo sa naučili čítať nielen gréckokatolíci…

© Gréckokatolícka eparchia Košice